Ks. Lucjan Gieros

Ksiądz Lucjan Gieros SDB (1930-2006) – Był aktywnym i pracowitym kapłanem, salezjaninem, wychowawcą i organizatorem. Materialne ślady jego działalności możemy dziś podziwiać w Rumi (Sanktuarium Wspomożycielki) oraz Szczecinie (Parafia św. Jana Bosko i Szkoły Salezjańskie). Jego postawa otwartości na każdego człowieka, zwłaszcza młodego, była inspiracją do powołania w 2012 roku Fundacji jego imienia.

Idea powołania

Idea powołania fundacji upamiętniającej śp. ks. Lucjana Gierosa sdb narodziła się w sercu ks. Mariusza Wencławka sdb, gdy został powołany na proboszcza parafii pw. św. Jana Bosko w Szczecinie.

W dniu 13 grudnia 2012 r. Fundacja została zarejestrowana w KRS.

Swoją działalność fundacja od początku skupiła na młodzieży będącej najbliżej dzieła SALESIANUM przy ul. św. Jana Bosko w Szczecinie (Parafia, Szkoła, Świetlica).

Informacje

Zimowe półkolonie dla dzieci

W pierwszym tygodniu ferii (od 31 stycznia do 4 lutego 2022 r.), pod patronatem Fundacji księdza Lucjana Gierosa SDB organizujemy półkolonie zimowe dla dzieci. Koszt 200 zł. Karty uczestnika są do odbioru w kancelarii lub zakrystii po Mszach świętych.

Tak to się zaczęło…

Idea powołania fundacji upamiętniającej śp. ks. Lucjana Gierosa sdb narodziła się w sercu ks. Mariusza Wencławka sdb, gdy został powołany na proboszcza parafii pw. św. Jana Bosko w Szczecinie. Formalnym fundatorem został pan Marek Duklanowski, który znał osobiście księdza Lucjana i podzielał racje za utworzeniem Fundacji. 24 października 2012 – został podpisany Akt notarialny powołujący …