To już historia…

Idea powołania fundacji upamiętniającej śp. ks. Lucjana Gierosa sdb narodziła się w sercu ks. Mariusza Wencławka sdb, gdy został powołany na proboszcza parafii pw. św. Jana Bosko w Szczecinie. Formalnym fundatorem został pan Marek Duklanowski, który znał osobiście księdza Lucjana i podzielał racje za utworzeniem Fundacji. 24 października 2012 r. – został podpisany Akt notarialny powołujący Fundację i powołany pierwszy zarząd. Prezesem został ks. Mariusz Kowalski sdb. W zarządzie był również ks. Dariusz Łokietek sdb oraz ks. Mariusz Wencławek sdb.

W dniu 13 grudnia 2012 r. Fundacja została zarejestrowana w KRS.

Swoją działalność fundacja od początku skupiła na młodzieży będącej najbliżej dzieła SALESIANUM przy ul. św. Jana Bosko w Szczecinie (Parafia, Szkoła, Świetlica).

W dniu 27 grudnia 2019 roku zmienił się skład Zarządu. Stanowisko prezesa objął ks. Mariusz Wencławek sdb, skarbnikiem pozostał ks. Dariusz Łokietek sdb a wiceprezesem został ks. Tadeusz Balicki sdb. Została również powołana Rada Fundacji (Komisja Rewizyjna), którą stonowią: Eugeniusz Berdzik, Wiesław Czerwonka i Marcin Puszkarek.

Od 17 stycznia 2020 roku nasza Fundacja posiada status Organizacji Pożytku Publicznego (Organizacja OPP).