Zarząd

  • ks. Mariusz Wencławek – Prezes Zarządu
  • ks. Dariusz Łokietek – Skarbnik
  • ks. Tadeusz Balicki – Wiceprezes